ZÁRUKA

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Na akúkoľvek položku zakúpenú prostredníctvom webovej stránky HK AIHOME sa vzťahuje minimálna jednoročná záruka na poškodenie kvality, existujú však dve podmienky
na ktoré sa nevzťahuje záruka HK AIHOME:

Umelé poškodenie nie je zahrnuté v záruke HK AIHOME.
Ak je vaše zariadenie zakúpené mimo HK AIHOME, pretože máme veľa distribútorov, nenesieme zaň žiadnu zodpovednosť.

•Informácie

Táto obmedzená záruka sa začína pôvodným dátumom nákupu a platí len pre produkty zakúpené prostredníctvom webovej stránky HK AIHOME.Na získanie záruky
služby, musí kupujúci kontaktovať HK AIHOME kvôli zisteniu problému a servisným postupom.

•Záručný servis

Ak chcete získať servis v rámci tejto obmedzenej záruky, musíte priložiť potvrdenie o predaji alebo porovnateľný doklad o predaji s pôvodným dátumom
nákup.

Keďže ide o B2B zámorské podnikanie, ktoré zahŕňa veľké poplatky za prepravu do zahraničia, záručné služby, ktoré HK AIHOME poskytne, sú online.
technickú podporu a bezplatné poskytovanie náhradných dielov.

Záručná doba:
Jeden (1) rok

Časti:
Jeden (1) rok